Zaparcia - wszystko co warto wiedzieć

Zaparcia stają się coraz bardziej istotnym problemem występującym w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce. Dotyczą one ok. 17% ogólnej populacji Europy, przy czym grupami szczególnie narażonymi są kobiety, ludzie starsi oraz osoby prowadzące siedzący tryb życia. Największy odsetek pacjentów z zaparciem obserwowany jest w grupie osób po 70 r.ż., w której częstość występowania tej dolegliwości dochodzi nawet do 43%6,7.

Bardzo częstym podłożem występowania zaparć są niewłaściwe nawyki żywieniowe. Źle dobrana dieta (uboga w błonnik oraz o niedostatecznej zawartości płynów), a także spożywanie głównych posiłków w godzinach popołudniowych lub wieczornych, zaburza dobowy rytm pracy jelit. Czasami zaparcia mogą mieć także podłoże psychiczne. Takiemu typowi zaparć sprzyja min. wszechobecny stres i pośpiech, a ich przykładem są zaparcia występujące w przebiegu depresji. Niejednokrotnie tej przykrej dolegliwości sprzyja również sytuacja w pracy. Brak czasu i komfortowych warunków higienicznych przyczynia się do ciągłego hamowania fizjologicznego odruchu defekacji, co w konsekwencji może zaburzyć naturalne mechanizmy wypróżniania i powodować skłonność do zaparć8,9.

Przyczyną zaparć mogą być również zażywane leki. Szczególnie istotny problem, stanowią zaparcia występujące w przebiegu leczenia przeciwbólowego lekami opioidowymi (np. morfiną). Mogą one również wystąpić u osób przyjmujących leki moczopędne, przeciwdepresyjne, czy niektóre leki przeciwhistaminowe8,9.

Zaparcie może okazać się również objawem poważniejszych chorób, takich jak nowotwór jelita grubego, cukrzyca lub niedoczynność tarczycy. W diagnostyce należy zwrócić uwagę na to, czy zaparcie jest objawem nowym, którego wcześniej nie było, oraz czy nie towarzyszą mu inne alarmujące objawy, np. spadek masy ciała, niedokrwistość, krwawienia z przewodu pokarmowego, nocne bóle brzucha8,10.

Najczęstsze przyczyny zaparć:

Nieprawidłowa dieta: Spożywanie posiłków bogatych w tłuszcze zwierzęce (nabiał, mięso, jaja) lub cukry, ale ubogich w błonnik (produkty pełnoziarniste, owoce, warzywa).

Niedostateczna podaż płynów: Picie zbyt małej ilości wody może prowadzić do tworzenia się twardego, suchego stolca. Płyny są wchłaniane w jelitach, a u osób przyjmujących niewystarczające ilości wody objętość płynów przechodzących do jelita grubego może być niewystarczająca do zapewnienia miękkiego, łatwego w wydaleniu stolca.

Używki: Kofeina i alkohol - powodują zwiększone wydalanie wody z organizmu wraz z moczem. Skutkuje to zwiększonym wchłanianiem płynów z jelit i prowadzi do względnego odwodnienia. Taki stan sprzyja rozwojowi zaparcia, ponieważ w świetle jelita pozostaje zbyt mała ilość płynów dla utrzymania miękkiego stolca7,8,11.

6. T. Dzierżanowski, G. Rydzewska, Zaparcie stolca – trudny problem leczniczy. „Przegląd Gastroenterologiczny” 2012; 7, s. 249–263
7. Jamshed N., Lee Z., Olden K., W.: Diagnostic approach to chronic constipation in adults. Am Fam Physician. 2011; 84, 299-306
8. A. Bednarczuk, G. Rydzewska, Nawykowe zaparcie – czy można leczyć jednocześnie skutecznie i bezpiecznie? „Przewodnik Lekarza” 2005; 10; s. 41-45
9. T. Dzierżanowski, J. Jarosz, Zaparcia u chorych leczonych opioidami. „Onkologia w Praktyce Klinicznej” 2009; 5, s. 47–54
10.Bharucha A.E, Pemberton J.H, Locke G.R, American Gastroenterological Association technical review on constipation. Gastroenterology 2013;144:211–217
11. Basson M.D, Constipation, http://emedicine.medscape.com/article/184704-overview dostęp 04.09.2018

Podstawowe rodzaje zaparć

Zaparcia czynnościowe


Kryteria Rzymskie IV zaparcia czynnościowegoA

 • W celu jego rozpoznania muszą być spełnione, co najmniej dwa z poniższych warunkówB:
  • nasilone parcie co najmniej przy co czwartej defekacji (25%);
  • grudkowate lub twarde stolce co najmniej przy co czwartej defekacji (25%);
  • uczucie niepełnego wypróżnienia co najmniej przy co czwartej defekacji (25%);
  • uczucie przeszkody/blokady w odbycie lub odbytnicy co najmniej przy co czwartej defekacji (25%);
  • konieczność czynnego wspomagania wypróżnienia co najmniej przy co czwartej defekacji (25%) (np. usuwanie stolca palcami lub unoszenie miednicy);
  • mniej niż 3 spontaniczne wypróżnienia w tygodniu.
 • Luźne stolce występują rzadko, jeżeli nie są stosowane środki przeczyszczające.
 • Nie są spełnione kryteria rozpoznania IBS.
 • Kryteria spełnione przez ostatnie 3 miesiące, przy wystąpieniu objawów co najmniej 6 miesięcy przed rozpoznaniem.
 • Do badań naukowych, u chorych, u których spełnione są kryteria diagnostyczne zaparcia wywołanego opioidami, nie powinno się rozpoznawać zaparcia czynnościowego, gdyż trudno jest odróżnić skutki działań ubocznych opioidów od innych przyczyn zaparcia. Jednak klinicyści uznają, że te dwa zaburzenia mogą współistnieć12
 • .

Zaparcia czynnościowe to najczęściej obserwowany typ zaparć.

Zaparcia wtórne

Wtórne zaparcie stolca to takie, które występuje jako działanie niepożądane stosowanych leków lub towarzyszy niektórym chorobom przewlekłym. Spośród leków zaparcie mogą wywołać m.in opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w chorobie Parkinsona, osteoporozie czy nadciśnieniu. Do zaparć wtórnych mogą również przyczynić się niektóre choroby organiczne i zaburzenia metaboliczne takie jak: cukrzyca, niedoczynność tarczycy, hipokaliemia, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane oraz choroby o podłożu lękowym i depresja. Zaparcie wtórne może również wynikać z obecności fizycznej przeszkody, która uniemożliwiając prawidłowe przesuwanie treści pokarmowej, prowadzi do niedrożności jelit. Ma to miejsce niekiedy w przypadku choroby nowotworowej jelita grubego lub u pacjentów, u których w wyniku procesu zapalnego w świetle jelita następuje jego zwężenie13,14.

Zaparcia nawykowe

W niektórych opracowaniach można spotkać się także z terminem zaparcia nawykowego. Zaparcie nawykowe kojarzone jest czasami z zaparciem o podłożu nieprawidłowych nawyków związanych z oddawaniem stolca15, lękiem przed bólem towarzyszącym defekacji, a niekiedy ogólnie z zaparciem przewlekłym16.

Rodzaj zaparcia występujący u danego pacjenta można rozpoznać podczas konsultacji z lekarzem po zebraniu dokładnej historii choroby i rozpoznaniu jego przyczyn, w czym mogą pomóc zlecone przez specjalistę ewentualne dodatkowe badania.

12. Gastroenterologia, Kryteria Rzymskie IV; „Terapia roku XXV”, 1 (348); 2017; s. 25-30
13. T. Dzierżanowski, G. Rydzewska, Zaparcie stolca – trudny problem leczniczy. „Przegląd Gastroenterologiczny” 2012; 7, s. 249–263
14. Jamshed N., Lee Z., Olden K., W.: Diagnostic approach to chronic constipation in adults. Am Fam Physician. 2011; 84, 299-306
15. J. Krzak, Biegunki i zaparcia. „Medycyna Rodzinna” 2000; 2; s. 43-44, http://www.czytelniamedyczna.pl/635,biegunki-i-zaparcia.html dostęp: 04.09.2018
16. A. Uruszczak, Zaparcia u dzieci, Farmaceuta radzi, https://zdrowybrzuszek.pl/farmaceuta-radzi/ dostęp 4.09.2018